NEWSLETTER
Podaj swój e-mail, a nie przegapisz ciekawych wydarzeń w Akademii

ZAPROŚ ZNAJOMYCH
Podaj e-mail znajomej osoby, a otrzyma od nas zaproszenie do Akademii

ZGŁOŚ SZKOŁĘ
Podaj nazwę szkoły, do której chodzisz, a pojawimy się tam z propozycją zajęć

Szkoła w mieście

Akademia Młodego Kucharza w ramach projektu Szkoła w Mieście prowadzi praktyczne zajęcia edukacyjno-kulinarne dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.

Zajęcia te dla poszczególnych klas mogą odbywać się:

  • systematycznie, w formie rocznego cyklu obejmującego spójny zestaw tematów pt. "Kulinarne ABC, czyli wiemy, co jemy"
  • lub też w ramach pojedynczych warsztatów, których tematykę możemy każdorazowo dostosować do zagadnień aktualnie poruszanych w danym okresie w szkole.

W naszej Akademii jednorazowo możemy gościć całe klasy, które wspólnie uczestniczą w oryginalnych i rozwojowych lekcjach edukacyjno-kulinarnych.

Wszystkie składniki do gotowania, fartuszki i akcesoria kuchenne zapewnia Akademia Młodego Kucharza. Po zajęciach dzieci otrzymują także przepisy wraz z informacjami edukacyjnymi dotyczącymi danego tematu lekcji.

­Przebieg zajęć i realizacja podstawy programowejZajęcia kulinarne dla klas szkolnych

Prowadzone przez nas zajęcia są w przeważającej części praktyczne – każde z dzieci samodzielnie przygotowuje zaplanowaną potrawę, a w międzyczasie rozmawiamy o zdrowych składnikach i ich walorach odżywczych, przyprawach i ich pochodzeniu, smakach, zapachach itp.

Dzieci realizując kolejne kulinarne zadania ćwiczą takie umiejętności, jak odmierzanie, liczenie, sprawność manualna, interpretacja czytanego przepisu itp. W trakcie zajęć poznają ciekawostki kulinarne czy rozwiązują zagadki, dowiadując się przy okazji o tradycjach w Polsce i na świecie, historycznym pochodzeniu potraw, sezonowości warzyw i owoców, ekologii itp.

Po zakończonych zajęciach każde z dzieci może zjeść przygotowana przez siebie potrawę, przypominając też sobie o dobrych manierach i zasadach savoir-vivre, a także powtarzając poznaną wiedzę. Uczniowie otrzymują też przepis, według którego gotowali oraz podsumowanie najważniejszych informacji z lekcji, aby mogli w domu lub w szkole powrócić do istotnych zagadnień.


Zajęcia edukacyjno-kulinarne realizują podstawę programową nauczania w szkole podstawowej w zakresie m.in.:

Zdrowia i troski o zdrowie: wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna (uczeń wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez właściwe odżywianie się, przestrzeganie higieny, uczeń wymienia zasady postępowania z produktami spożywczymi od momentu zakupu do spożycia, zwraca uwagę na termin przydatności, przechowywanie, przygotowywanie posiłków, wymienia zasady prawidłowego odżywiania się i stosuje je, wymienia zasady zdrowego stylu życia i uzasadnia konieczność ich stosowania, wymienia czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na jego samopoczucie w szkole i w domu, proponuje sposoby eliminowania czynników negatywnych, wyjaśnia znaczenie odżywiania się i aktywności ruchowej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu).

Edukacji matematycznej: liczenie, sprawności rachunkowe i pomiary (uczeń radzi sobie w sytuacjach wymagających dodawania lub odejmowania, potrafi ważyć przedmioty, odmierza płyny i inne składniki różnego rodzaju miarami, używając kulinarnych rekwizytów, używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram oraz litr, pół litra, ćwierć litra, mililitr, a także wykonuje obliczenia używając tych miar, poznaje znaczenie słów takich, jak np. szczypta).

Zajęć technicznych: dbałość o bezpieczeństwo własne i innych (uczeń utrzymuje porządek wokół siebie i swojego miejsca pracy, sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku, zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych oraz różnego rodzaju akcesoriów kuchennych).

Edukacji przyrodniczej: wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej, obserwacje, pomiary i doświadczenia, poznawanie właściwości substancji (uczeń wie, że należy oszczędzać wodę, poznaje znaczenie wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt, uzasadnia potrzebę segregacji odpadów, wskazując na możliwość ich ponownego przetworzenia, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych oraz poznaje podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się, wymienia właściwości substancji typu woda, cukier, sól kuchenna i ich mieszanin typu ocet czy sok cytrynowy, uczeń korzysta z własnych obserwacji, pomiarów, przepisów, fotografii, filmów i wykonuje doświadczenia np. obserwuje zachowanie się drożdży po dodaniu różnego rodzaju składników odżywczych, korzysta z instrukcji słownej, tekstowej i graficznej).

Kontakt i rezerwacje

Lekcje prowadzone są w siedzibie Akademii Młodego Kucharza przy ul. Inżynierskiej 45/U17 we Wrocławiu.

W celu rezerwacji dogodnego terminu i godziny lekcji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 728 328 503, mailowy pod adresem kontakt@akademiamlodegokucharza.pl lub poprzez formularz zgłoszenia grupy na lekcję edukacyjną.